Categories

Catàleg de masies i cases rurals del POUM

La Llei d’urbanisme de Catalunya estableix en l’article 50.2 que en els plans urbanístics municipals s’haurà d’incloue «un catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació«.

En aquest document trobem desenvolupades les directrius per elaborar aquest catàleg i els criteris que s’han de seguir.

Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Urbanisme (DPTOP), desembre del 2008.

Documents relacionats:

Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals