Categories

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

El Pla Territorial Parcial (PTP) del Camp de Tarragona fou aprovat el proppassat 12 de gener del 2010 (Acord de govern 4/2010). Aquest PTP defineix les línies de desenvolupament territorial de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

Adjunt trobareu el document d’anàlisi del sistema d’espais oberts del PTP del Camp de Tarragona.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, febrer del 2010

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Camp de Tarragona

Documents relacionats:

Acord GOV/4/2010, pel qual s’aprova el PTP Camp de Tarragona

PTP.4. Anàlisi del sistema d’espais oberts del Camp de Tarragona