Categories

Estudi Pressió urbanística sobre el periurbà lleter al sud de Girona

Fundació Agroterritori i Unió de Pagesos de Catalunya han dut a terme el projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, subvencionat a través de la línia “Foment de l’Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses.

L’estudi analitza les perspectives de futur del sector lleter al periurbà sud de Girona i desenvolupa eines per a la preservació de l’espai agrari i la continuïtat de l’activitat.

L’objectiu principal és consolidar la base territorial de les explotacions lleteres a partir de l’anàlisi del territori (base territorial de les explotacions i del planejament territorial i urbanístic) i del disseny d’estratègies per dinamitzar el mercat de la terra, obrint així noves línies de treball en el món cooperatiu.

Planteja una reflexió sobre pressions urbanístiques, industrials i viàries que pateix aquest espais agrari periurbà, analitza el nou horitzó 2014 de la Política Agrària Comunitària i les reformes que planteja pel sector lleter.

Poster_A4