Categories

Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida)

El Pla Territorial General de Catalunya agrupa les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell en un sol àmbit de planificació. El Pla Territorial Parcial de Ponent va ser aprovat el 24 de juliol de 2007.

El document adjunt correspon a les estratègies de planejament del sistema d’espais lliures.

Generalitat de Catalunya, DPTOP, juliol del 2007.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTP Ponent (Terres de Lleida)

Documents relacionats:

Acord GOV/94/2007, pel qual s’aprova el PTP de Ponent (Terres de Lleida)

Annex del PTP relatiu al sistema d’espais oberts