Categories

El paper dels municipis rurals en la valoració del territori europeu (Comitè de les Regions, UE)

El Comitè de les Regions és l’assamblea consultiva de les associacions sociopolítiques de la UE. En aquest ditàmen fa una reflexió respecte el pes que tenen les àrees rurals en el territori de la UE (90% de la superfície, 25% de la població) i de la importànica de les polítiques de Desenvolupament Rural per tal de dinamitzar aquestes àrees.

Alhora el Dictamen destaca que la OCDE no inclou en la definició de les àrees rurals tots aquells espais periurbans, l’economia dels quals és principalment rural. Per tan aquestes àrees es veuen exloses de les polítiques i les estadístiques que es duen a terme. Tal com expressa l’article 2.2 «és fonamental fomentar un esperit empresarial que s’adapti a les zones rurals i que a llarg plaç no suposi la urbanització de les zones periurbanes, per evitar el despoblament i ajudar al medi rural a prosperar».

Unió Europea, DOUE C 57/20, de 10.3.2007

Documents relacionats:

El paper dels municipis rurals en la valoració del territori europeu

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.