Categories

Les perspectives de futur de l’agricultura en zones amb desavantatges naturals (CESE)

Els ponents i membres del CESE, Gilbert Bross i Joan Caball, proposen el reconeixement públic i polític de les zones amb handicaps (regions de muntanya, perifèriques i insular) per poder desenvolupar polítiques específiques i coherents amb les necessitats reals d’aquestes àrees. La proposta de dictamen es centra principalment en la necessitat d’articular polítiques de desenvolupament específiques per les àrees de muntanya, les quals presenten uns condicionants especials per la geografia del seu territori.

L’associació Euromontana té per objectiu la promoció d’un desenvolupament sostenible i integral en les zones de muntanya.

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/309, Brusel·les, 16 de juny de 2006

Enllaços d’interès:

Web de l’associació Euromontana

Documents relacionats:

Les perspectives de futur de l’agricultura en zones amb desavantatges naturals

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.