Categories

L’horta de Lleida. Transformació i salvaguarda d’un espai periurbà

Aquest llibre recull les aportcions fetes a les jornades l’Horta de Lleida (març/abril de 2007), en les quals es van posar a debat els valors d’aquest espai i la necessitat del seu reconeixement en els criteris d’ordenació territorial. El llibre és un compendi de reflexions sobre el present i el futur de l’Horta de Lleida.

Aldomà I. Ed. Plataforma Protegim l’Horta, 2008