Categories

Protegir el sòl agrari – article al diari El Punt Avui

Protegir el sòl agrari – Llum verd a la redacció d’un avantprojecte de llei que li atorgui personalitat jurídica i obligui a fer estudis d’impacte agrari en tots els projectes d’infraestructures. S’aspira a frenar-ne la davallada i garantir la producció local d’aliments.

El Punt Avui, 4 d’agost. Protegir el sòl agrari

Enllaços d’interès:

Protegir el sòl agrari