Categories

La Terra – Declaració Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre

El 28 de maig a París, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciencia i la Cultura [UNESCO] va declarar les Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera. Unió de Pagesos, com a membre del Consell Promotor de la candidatura, ha estat el principal impulsor del projecte d’entre les organitzacions agràries i, a través de la Fundació Agroterritori, hi ha contribuït amb un estudi que detecta les principals implicacions d’aquesta figura per al sector.

Documents relacionats:

Article La Terra 393, juny 2013. Declaració Reserva de la Biosfera