Categories

Agroterritori coorganitza el COLORURAL 2014

El grup de treball en Geografia Rural de l’Asociación de Geógrafos Españoles, el Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori organitzen el XVII Col·loqui COLORURAL 2014 a Girona.
Sota el lema «Revalorizando el espacio rural: leyendo el pasado para ganar el futuro«. Aquest col·loqui es planteja com una oportunitat per avaluar i debatre al voltant dels canvis i permanències esdevinguts en l’espai rural a fi de conéixer les fortaleses que han de fer possible seva pervivència i valorització en el context actual.
La innovació científica, empresarial i social, les reformes de les normatives i les polítiques públiques (agràries, socials, ambientals, etc), la cooperació interterritorial, el foment de l’emprenedoria, l’aprofitament del paisatge com a recurs, la conservació dels recursos naturals (aigua, sòl) i l’ordenació dels espais agraris, entre altres eines de gestió i foment del desenvolupament, seran alguns dels temes centrals de treball d’aquest col·loqui, que s’acompanyaran de visites de camp per conèixer problemàtiques recurrents i iniciatives innovadores en relació a aquestes temàtiques.

Ja teniu disponible la Tercera circular del congrés i podeu seguir tota l’actualitat en les xarxes socials del congrés: Facebook i Twitter.

Consulteu tota la informació al web: http://www.udg.edu/jornades/ColoRural2014/Presentacion/tabid/19627/language/ca-ES/Default.aspx