Categories

FAO i CIHEAM: Food Security and Euro-Mediterranean Cooperation

Food Security and Euro-Mediterranean Cooperation

In order to ensure development and stability in the Mediterranean, we must find alternatives to imports of raw materials, according to experts from the FAO and the International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), among others, who have participated in an international seminar on food security policies in Barcelona.
The increase in prices of raw materials and the volatility of the values of basic agricultural products currently makes food security a key issue for governments. In the Mediterranean, the region most dependent on international markets for food supplies, finding alternatives to imports is essential to guarantee development and stability.
Therefore, today, at the headquarters of Foment del Treball Nacional in Barcelona experts from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), among others, have participated in an international seminar on food security policies on a Euro-Mediterranean level, strategic products in the region, key logistical decisions in the current global market, and business opportunities for an agri-food sector.
In the opening of the seminar, Senén Florensa, Executive President of the IEMed, and Cosimo Lacirignola, Secretary General of CIHEAM, highlighted the importance, on the 20th anniversary of the Barcelona Declaration, of continuing to foster cooperation between the two shores of the Mediterranean to deal with common problems and progress towards a more inclusive socioeconomic development. Lacirignola stressed that the post-2015 development agenda must guarantee food security as otherwise the stability of the region will be endangered.

REPORT: Food_Challengues_in_the_Mediterranean_CIHEAM2015

Seguretat alimentària i cooperació euromediterrània

Seminari internacional «Reptes alimentaris a la Mediterrània»

El paisatge de l’agricultura mundial s’ha redibuixat en els últims vint anys: l’increment dels preus de les matèries primeres i la volatilitat dels valors de productes bàsics agrícoles han donat pas a una inquietud significativa per les qüestions de sobirania alimentària. En aquest context, la Mediterrània és la regió del món que més depèn dels mercats internacionals per proveir-se d’aliments. Especialment la conca del Mediterrani, on la geografia segueix sent un handicap i l’accés a la tecnologia limitat.

Per tot plegat, trobar alternatives a les importacions és indispensable, ja que la dependència alimentària pot acabar afectant les quotidianitats mediterrànies, el desenvolupament social i l’estabilitat de la regió.

Per aquest motiu és important debatre sobre polítiques de seguretat alimentària a escala euromediterrània, productes estràtegics de la regió, decisions logístiques clau en l’actual mercat global, així com les oportunitats empresarials que presenta el sector agroalimentari a la Mediterrània.

Això és el que es proposa el seminari internacional «Reptes alimentaris a la Mediterrània», organitzat a Barcelona per l’International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).

—-