Categories

ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització

ORDRE AAR/490/2010, de 15 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per a les futures convocatòries d’aquests ajuts fins a la finalització del període de vigència del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

El Departament d’Agricultura (DAAM) ha publicat aquesta Ordre per tal que qui estigui interessat en fer inversions en l’àmbit de la transformació i comercialització de productes agraris i vulgui accedir als ajuts, que normalment es convoquen anualment per aquestes actuacions, no tingui que esperar fins la propera convocatòria (la convocatòria del 2010 ja està tancada) i per tant, es pugui començar les actuacions ara:

– Ajuts a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i forestals.

– Ajuts a inversions en zona periurbana per a la millora dels processos de comercialització dels productes agraris no inclosos en territori Leader.

– Línia de préstecs en règim d’ajuts de minimis per a les inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i alimentaris.

Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5740 de 22 d’octubre de 2010

Documents relacionats:

ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.