Categories

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

L’any 1996, i en virtut de la Directiva europea 96/61/CE, es va instaurar un sistema per tal de controlar la contaminació generada per aquelles activitats productives, el funcionament de les quals tenia una forta incidència sobre el territori i el medi ambient. El control de la contaminació esdevení un objectiu prioritari de la Unió Europea i els països membres, per tal de preservar els ecosistemes fomentant la introducció de mesures correctores en aquelles activitats productives contaminants.

La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, aprovada l’11 de desembre de 2009, estableix la normativa aplicable a Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental de les activitats. El text estableix el règim d’autorització ambiental per a les activitats productives, així com els procediments per tal de poder obtenir l’esmentada autorització.

En funció de les característiques de l’activitat, es delimiten diferents tràmits per tal que una activitat pugui obtenir l’autorització ambiental i, per tant, poder iniciar l’activitat. La normativa estableix tres règims: (1) autorització ambiental d’activitats amb avaluació d’impacte ambiental, (2) règim de llicència ambiental (3) i règim de comunicació, essent el més restrictiu el primer.

Referent a les activitats agràries, les explotacions ramaderes són l’activitat principal que està subjecte a la declaració d’impacte ambiental. En funció del número de caps de bestiar, cada explotació haurà d’acollir-se al seu règim pertinent, en acord amb allò descrit en els annexes de la normativa.

La Llei 20/2009 estableix, doncs, el procediment administratiu per obtenir l’autorització d’inici d’activitat en allò referent al control de l’impacte ambiental, essent les explotacions ramaderes les principals afectades dins el sector agrari per aquesta normativa.

Aquesta llei deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’antiga normativa referent al control ambiental de les activitats.

Generalitat de Gatalunya, DOGC núm.5524 del 11.12.2009

Documents relacionats:

Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (antiga normativa: DEROGADA)

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.