Categories

Llei de contractes de conreu del 1934 (Generalitat Republicana)

L’any 1934, durant la Generalitat Republicana, es publicà la primera llei de contractes de conreu de l’àmbit català. Es tracta del precedent de la llei 1/2008 de contractes de conreu.

Generalitat de Catalunya, BOGC núm.102 de 12.4.1934

Documents relacionats:

Llei de contractes de conreu de 1934.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.