Categories

Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del paisatge de Catalunya

Aquest decret desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els articles de la llei especifiquen el contingut i els procediments d’elaboració i aprovació dels diferent instruments creats per la llei (catàleg i cartes del paisatge) i les funcions que tindrà l’Observatori del Paisatge.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4723, de 21.9.2006

Documents relacionats:

Decret 343/2006, que desenvolupa la llei del paisatge

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.