Categories

Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestal de 2012

Us animem a llegir detingudament l’ordre d’ajut publicada avui.

L’ajut bonifica els interessos dels préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012  i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació de l’ordre.

A qui va dirigit?

A titulars d’explotacions agràries.

A les societats agràries de transformació, cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT.

ORDRE AAM/260/2012, de 2 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, societats agràries de transformació (SAT) i cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT, afectades per les tempestes ocorregudes durant l’estiu a partir del 5 de juliol de 2012 i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any fins a la publicació d’aquesta Ordre, i s’aproven les bases reguladores corresponents

Enllaços d’interès:

Resum de l’ajut i accès al tràmit d’ajut

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.