Categories

Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció agrària ecològica

Mitjançant la resolució ARP/2865/2006, de 24 d’agost de 2006, el DARP va aprovar, a petició del CCPAE, el Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Aquest quadern adapta la normtiva europea en matèria d’agricultura ecològica (reglament 834/2007/CE) als condicionants de l’agricultura catalana, establint la relació de tècniques de maneig admeses en producció ecològica.

El Quadern de Normes Tècniques en Producció Agrària Ecològica és publicat i actualitzat cada 2 anys.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4715, de 8.9.2006

Documents relacionats:

Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció ecològica

 

One Response to Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció agrària ecològica

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.