Categories

Ley 24/2003, de la Viña y el Vino

Aquesta Llei regula el sector de vitivinícola conforme a les normes europees. Regula la denominació dels productes vitivinícoles, la seva presentació i la seva promoció. També es normativitzen els distintius de qualitat i s’estableixen mesures per promocionar les bones pràctiques dels viticultors i dels cellers.

Estat Espanyol. BOE núm.165, de 11.7.2003

Documents relacionats:

Ley 24/2003, de la Viña y el Vino