petjada d’aigua

Aprovada la primera ISO sobre Petjada d’Aigua

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha aprovat la primera norma internacional sobre la Petjada d’Aigua, la ISO 14046. La norma s’ha aprovat en el comitè internacional ISO/TC 207, amb la participació d’experts espanyols a través d’AENOR. http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/water.htm

L’ISO 14046 estableix els principis, requisits i directrius per a una correcta avaluació de la petjada d’aigua de productes, processos i organitzacions, a partir de l’anàlisi del seu cicle de vida. El principal objectiu és avaluar els impactes ambientals de les activitats de les organitzacions sobre l’aigua, afavorint la millora en la gestió d’aquest recurs escàs.

El document ha estat aprovat en el plenari del comitè tècnic internacional sobre Gestió Ambiental ISO/TC 207, celebrat a finals de maig a Panamà; en la seva elaboració han participat uns 40 experts d’una vintena de països. A més, en la reunió s’ha aprovat l’esborrany (DIS) de la nova versió de la ISO 14001, que estarà disponible a partir del pròxim 1 de juliol de 2014. També han començat els treballs de normalització de regles de categoria de producte (futura ISO 14037) i nous camps d’ecodisseny.

La norma ISO 14046 ha suscitat des d’un principi gran interès en organitzacions, governs i altres parts implicades, a causa de la creixent demanda d’aigua a nivell mundial, així com a la seva progressiva escassetat i pèrdua de qualitat, el que converteix la gestió d’aquest recurs en una de les temàtiques centrals del Desenvolupament Sostenible.

Documents de suport:

http://www.iso.org/iso/iso14046_briefing_note.pdf

http://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=237641&folderId=997154&name=DLFE-13339.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.